Stenläggning

Vi utför stenläggning med produkter av sten, betong och marktegel och anlägger även grusade ytor med stenkross eller dekorsten av olika slag.

En stenläggning kan vara effektfullt och trivsamt ihop med asfalt, gräs och träaltan. Vanligast används stensättning vid entréer, uppfarter och andra ytor som ska klara av större belastningar och slitage. Kantsten och murar förekommer ofta tillsammans med stensättningar för avgränsning och nivåskillnader. 

Stensättningar kräver ett litet underhåll, vilket oftast endast innebär att hålla fogarna välfyllda med fogsand. Detta är en lämplig uppgift tidigt på våren innan pollen och frö lägger sig i tomma fogar. Sopa först rent ytan och borsta rent från eventuellt mossa, och sopa sedan i stenmjöl/fogsand. Detta görs lättast när ytan är ren och torr, även stenmjöl/fogsanden bör vara torr.