Schaktning

Våra skickliga maskinförare planerar och utför noggrant och effektivt schaktningsarbeten och landskapsmodellering. Tillsammans med dig som beställare ser vi till att Du får en optimal lösning för området som skall förändras.  Ofta väljer man att använda befintliga massor istället för att köra bort dem och på så sätt minskar man kostnaden för transporter. Vid schaktning av Pool, garage m.m. blir det överskott av schaktmassor som man kanske väljer att plana ut eller höja tomten med.

Vi schaktar för och anlägger:

Pooler
Garageuppfart
Mindre vägar
Garage och hus
Anläggningsarbeten som dränering, stensättning och avlopp/ledningsdragning