Pooler

Vi hjälper er främst med schaktning och markarbeten vid poolbyggnationer.

Dessa arbeten omfattar främst av hårdgjord yta/ betongplatta för poolbotten, dränering av poolschakt samt ledningsdragningar till och från poolen.

 

 

 Vi monterar även pool om så önskas samt bygger poolområdet i trä eller sten.