Murar

Vi har stor erfarenhet av att bygga olika typer av murar och hjälper er gärna med att ta fram en bra lösning för Era förhållanden. En mur kan behövas för att lösa nivåskillnader men kan också ha ett dekorativt syfte eller att avgränsa ytor från varandra.

Vi utför bland annat arbeten i följande material:

Sten
Betong
L-stöd
Kallmurar
Murade eller gjutna murar