Landskapsmodulering en tjänst där vi hjälper till at forma om marken till eget behov.

 

Vi hjälper er från planering till färdigställande.

Vi hjälper er med att modulera om tomten, jämna av, bygga slänter, kullar, höja eller sänka tomten.

Vi anlägga ytor av sten, kantsten, trappor och murar.

Vi platsgjuter trappor och murar, det kan vara enklare och estetiskt snyggare än att bygga med färdiga trappsteg. Det kan handla om att passa in bredd och höjder då det kan vara marginaler som styr.

Vi lägger gärna lite tid på detaljer vid iögonfallande partier som formkapning efter berg och brunnar.

 

Vi jobbar gärna med helheten där vi även åtar oss finplanering av gräsytor och byggandet av trä altaner och staket.