Enskilt avlopp

 

Enskiltavlopp är den ledning och eventuell anläggning husägaren äger och ansvarar över. Eller den ledning husägaren äger och ansvarar för fram till Samfällighet eller kommunalt nät.
Enskilda och samfällighets ägda avloppsanläggningar måste godkännas av kommunen och uppfylla naturvårdsverkets krav. Anslutning till kommunalt nät (oftast 0,5 meter utanför tomtgräns) skall godkännas av kommunen.

Avloppsanläggningar kan vara reningsverk, minireningsverk, tvåkammarbrunnar och trekammarbrunnar. De flesta efterpoleras via infiltrationsbädd eller markbädd enligt naturvårdsverkets krav och kommunens godkännande.
Kommunens arbeten med enskilda avlopp är ett pågående arbeten där gamla, trasiga och ej längre godkända anläggningar som tvåkammarbrunnar fasa ut.

Kraven på ledningsdjup, rör, ledningsbädd och kringfyllnad m.m. är inte lika höga på enskilt avlopp som kommunala eller statliga avloppsnät men bör följas då de anläggs för lång livslängd. Om avloppet är anslutet till kommunalt nät är ledningsägaren ansvarig för de problem som ett trasigt eller dåligt fungerande avlopp orsakar.
Nyanslutningar där dagvatten är anslutet till ett kommunalt kombinerat avlopp bör separeras, då kommunen troligtvis planerar att separera Avlopp och dagvatten.

Vi hjälper er gärna med avloppsanläggningar eller ansluta till kommunalt nät.