Dränering är viktig för att huset skall må bra och bör därför ses över av husägare. Ett enkelt sätt är att titta ner i dagvattensbrunnen och se så att inloppen för dränering m.m. ligger ovan ytan. Man bör även lysa med en ficklampa ner i rensbrunnen, som skall vara placeras på dräneringens högsta läge dvs. motsatta sida av huset gentemot dagvattenbrunnen. Står det vatten i denna är dräneringen satt ur spel. Detta bör göras under årets blötaste period då marken kan ha en hög perkolationsförmåga och därmed hålla huset dränerad under torra perioder.

Fungerar inte dräneringen kan det ta lång tid innan fuktskador visar sig i huset.
Källarvägg och sula kan då ha tagit skada vilket kan leda till reparationsarbeten i samband med dräneringsarbetet.
Andra delar som kan medföra extra arbeten är gamla och trasiga brunnar, gammal fukthållande isolering och andra installationer som satt dränering och dagvattenssystem ur spel.

Tilläggsisolerad källarvägg både skyddar och hjälper till att få bort byggfukten som går i väggarna. Källarväggen måste då till en viss del friläggas från äldre tätskikt som asfalt.
Utvändig tilläggsisolering är oftast i behandlad cellplast för att stå emot vattentryck under längre tid. Skivorna är porösa för att lätt släppa igenom vatten till dräneringen.

Dräneringsdjupet har en avgörande betydelse av materialanvändandet då marktrycket ställer högre krav på materialet.
Återfyllning är lika viktig som dräneringen. Vad man får återfylla med och ytavrinningen från huset, även markhöjd till befintlig träfasad.

Vi hjälper gärna till med dränering och tilläggsisolering och utför den så att långsiktig och enkelt underhåll uppnås. Detta för att möjliggöra för kunden att själv utföra årlig okulärbesiktning och kunna åtgärda driftstörningar i ledningssystemen.

Kom ihåg att husdräneringen är till för huset och inte trädgården, utan man kan behöva anlägga ytdränering eller avskärandedränering.